MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:TUBE AND PIPE WORKING MACHINES / RÖR & STÅNGBERBETNINGS MASKINER
Stock number:114299

LID-Maskin B4242 Stångmagasin
Modell:B4242
Material diameter:15-42mm
Material längd: 2000-4200mm
Material vikt:1000kg
Längd på magasinet:4900mm
Bredd på magasinet:1050mm
Höjd på magasinet:spindelcentrum +180mm
Vikt:2300kg
Spänning:240VAC
Styrsystem:Hitachi PLC

Teknisk beskrivning av stångmagasin:
Stångmagasinet är helautomatiskt med stånglager för ett ton stänger. Utrustningen är PLC-styrd med all manövrering från manöverpulpeten som är utrustad med display för enkelt handhavande. Kanalen är uppbyggd på en kraftig vibrationsdämpad profilbalk. Stängerna hålls i läge i kanalen med rullar och frammatningen in i automatsvarven sker med en i främre delen monterad matningsenhet. Kanalen står på ett stativ bestående av två mycket stabila fötter sammanhållna av förstyvning i form av fyrkantprofiler och plåt. Skyddat inne i stativet sitter elskåpet.


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail