MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:KEF
Stock number:KEF

KEF
KEF-Motor A / S är ett handels- och produktionsföretag som köptes 1988 av det danska företaget Thrige Titan, som producerar och marknadsför ett program
av egna danska slip- och polermaskiner av hög kvalitet som produceras i Danmark och utomlands. KEF är dock oerhört stark på den europeiska marknaden

Se deras katalog här. http://scantool.dk/kef-motor.aspxCompany name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail