MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117379


Mecof CS10 V.A. Bäddfräs med vandrande pelare
Modell: CS10 VA
Maskinnr:0676207
Bordets yta:6045x1030mm
Längd-rörelse:4300mm
Tvär-örelse:1000mm
Vertikal-rörelse:1700mm
Matningshastigheter:20-1980mm/min
3-axlig digital
Huronhuvud 360 graders med delning i två plan
Spindelkona:ISO-50
Varvtal:30-2080rpm
Vikt 18 500kg


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail