MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:CNC MACHINES MILLING / CNC MASKINER FRÄS
Stock number:117250


Soraluce Bäddfräs SORA 3
Längdrörelse X: 3000mm
Tvärrörelse Z: 1000mm
Vertikalrörelse Y: 1200mm

Bordsstorlek: 3360*1000mm
Bordsbelastning: 8000kg
Bordshöjd från golv: 900mm
Antal T-spår: 7st
T-spår centrum: 140mm
T-spår bredd: 22mm

Spindeleffekt: 22KW
Spindelkona: ISO-50
Spindelvarvtal: 15/320/3000 U/min
Arbetsmatning: 2/2500mm/min
Snabbmatning X: 6000mm/min
Snabbmatning Y-Z: 8000mm/min
Styrning: Heidenhain TNC 415b

Maskinvikt:15000kg
Maskinlängd:8000mm
Maskinbredd:3500mm
Maskinhöjd: 4000mm
År: 1992

Model: SORA 3
Movement X: 3000mm
Movement Z: 1000mm
Movement Y: 1200mm

Table size: 3360 x 1000mm
Max weight on table: 8000kg
Table height from floor: 900mm
T-slots: 7pcs
T-slot C/C: 140mm x 22mm

Spindle effect: 22kW
Spindle cone: ISO-50
Spindle speed: 12/320/2500 rpm
Work feed: 2-2500mm/min
Fast feed X: 6000mm/min
Fast feed Y-Z: 8000mm/min
CNC-Control: Heidenhain TNC-415b

Machine weight: 15 000kg
Machine length: 8000mm
Machine width: 3500mm
Machine height: 4000mm
Year of manufacture: 1992
Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail